sasa

Fabrikamızda genel kalite ilkelerine bağlı olarak gerekli izinler alınmıştır ve uygun şartlar sağlanmıştır. 

Üretim aşaması kalite uygulaması devamlı olarak uygulanmaktadır. Ürünler üreticiden alınmadan önce, alınan örnekler laboratuar da analiz edilmektedir.

Laboratuarda buğdayın;

Yaş Gluten
İndeks
Sedimantasyon
Gecikmeli sedimantasyon
Hektolitre
Rutubet
Falling Number
Consistograph Alveograph 
değerleri ölçülmektedir. Kaliteli sonuç vermeyecek ürünler hiç alınmamaktadır. 
Yapılan analizler ürünün kalitesini baştan korumayı sağlar.

İmalattan sonra ayrıca ;üretilen unlardan alınan numuneler,yukarıda belirtilen analizler yapılarak ,unun kalitesi kontrol edilir ve sonuçları kayıt altına alınarak dosyalanır. Unların Tarih ve Parti Numaraları belirli olduğundan müşteriler tarafından istenildiği takdirde kontrol edilebilmektedir.

Tüm ürünlerimizin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ nın imalat konulu fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik kontrollerini içeren denetimleri sonucu sertifikaları bulunmaktadır.

Ürün alındıktan sonrada üretimin her aşamasında kalite kontrolleri devam etmektedir.

Üretim Aşamaları;

Üreticiden alım yapılır
Ürün Sınıflandırması yapılır
Buğdayın kabukları soyulur
Yıkama yapılır
Tavlama yapılır
Yaş kabukları soyulur
Mıknatıs ile metal parçalar ayrıştırılır
Birinci kırma yapılır